Andere activiteiten

We organiseren ook regelmatig naast yoga  andere vormende activiteiten.

Deze activiteiten vinden telkens plaats in de Hospitaalstraat 9 bus 2, 3600 Genk.

De deelnameprijs staat bij iedere activiteit vermeld.

Vanaf nu vragen we aan wie aan een activiteit wil deelnemen om zich ten laatste drie dagen vooraf aan te melden (kan telefonisch of via e-mail).

Indien u zich aanmeldt, vertrouwen we er ook op dat u aanwezig zal zijn.

Inlichtingen en opgave: 089/ 363 962 of 0478/ 295 199.

Start Yoga-lessen

Dinsdag 03/09/2019 om 09:15
Etienne Moors

De nieuwe reeksen yoga-lessen starten vanaf  dinsdag 3 september 2019.

Er is les op :zaterdag om 9u15 en om 10u30

dinsdag om 9u15 en om 10u30

donderdag om 14u, 18u30 en om 20u

Alle lessen zijn ook door beginners te volgen.

Een proefles is mogelijk voor 5 euro.

Al deze lessen worden begeleid door Etienne Moors , yoga-leraar met 40 jaar ervaring.

Begeleide Meditatie

Woensdag 04/09/2019 van 20:00 tot 21u30
Etienne Moors

Woensdag 4 september  begeleiden we  opnieuw de maandelijkse meditatie-avond om 20u.

In ieder leeft een verlangen naar echt thuiskomen. Dit gevoel van verbondenheid te zijn met je wezen , versterken we door te mediteren.

We beginnen de avond met enkele eenvoudige oefeningen om thuis te komen in het lichaam en maken contact met de ademhaling om aandachtig aanwezig te blijven.

Mediteren geeft je een beter contact met je lichaam en je innerlijke ervaringen.

Iedereen , met of zonder ervaring met mediteren,  is welkom.

Het is fijn als je vooraf laat weten dat je wil deelnemen maar je kan ook nog last minute beslissen om mee te komen mediteren.

Deelname: € 12,00

Werken met opstellingen

Vrijdag 27/09/2019 van 19:00 tot 22:00
Etienne Moors

Wil je meer inzicht over iets war je innerlijk hindert of van buiten druk op je legt?

Vanuit de vraag over wat je stoort om vrij vanuit jezelf te leven, stellen we dit gegeven op door representanten.

Je kiest uit de andere deelnemers deze representanten om zo zichtbaar te maken wie of wat je moeilijkheid in standhoudt.

Doorheen de opstelling toont zich zowel de oorzaak van wat je hindert en ook hoe je daar op een nieuwe manier mee kan omgaan.

Deelnemen zonder eigen vraag in te brengen, kan ook inspirerend zijn door wat je in de opstellingen van anderen opmerkt.

Deelname zonder eigen vraag komt 10 euro, met eigen opstelling 40 euro.

Graag opgave vooraf

Deelname: € 10,00

Meditatie

Woensdag 02/10/2019 van 20:00 tot 21u30
Etienne Moors

We begeleiden maandelijks op een woensdagavond een meditatie-avond waaraan iedereen met of zonder ervaring met meditatie kan deelnemen.

We starten de meditatie steeds met een bewustwording van het lichaam door het doen van kleine eenvoudige oefeningen en het bewust invoelen van het hele lichaam en de ademhaling.

Mediteren brengt je beter thuis in je lichaam en geeft je innerlijke rust.

Het is fijn als je je vooraf even laat weten dat je wil deelnemen maar je kan ook last minute nog beslissen om te komen mediteren.

 

Deelname: € 12,00

Workshop Familie-opstellingen

Zaterdag 19/10/2019 van 19:00 tot 22:00
Etienne Moors

Als je duidelijkheid wil rond iets wat in je leven niet vlot loopt of veel aandacht eist, kan een opstelling tonen wat  de oorzaak van deze moeilijkheid is en krijg je vaak ook meer zicht op hoe je dit anders kan benaderen.

Vragen zijn mogelijk rond alle levensgebieden : relaties, gezondheid, werksituaties, innerlijke conflicten ...

Het is ook zinvol om zonder eigen vraag deel te nemen. Door de herkenning van wat in de opstellingen van anderen gebeurt, krijg je ook inzicht rond zaken uit je eigen leven.

Graag vooraf aanmelden.

Deelname : 10 euro als gewone deelnemer , met eigen opstelling 40 euro.

Deelname: € 40,00

Samen mediteren

Woensdag 06/11/2019 van 20:00 tot 21:30
Etienne Moors

Deze avond kan je in groep onder begeleiding mediteren.

Iedereen met of zonder ervaring met meditatie is welkom.

We doen deze avond twee meditaties.

De eerste is een uitgebreide ontmoeting met je lichaam en ademhaling en geeft je de kans om je hart meer te openen.

Bij de tweede meditatie zitten we samen in stilte en verkennen wat er zich aandient zonder hierover te oordelen.

We zitten op stoelen zodat het lichaam zich comfortabel kan voelen.

Het is fijn als je vooraf even een seintje geeft dat je wil deelnemen maar je bent ook last minute welkom zonder aanmelding.

Deelname: € 12,00

Familie Opstellingen Workshop

Vrijdag 15/11/2019 van 19:00 tot 22:00
Etienne Moors

Vraag je je af waarom vervelende situaties blijven bestaan of waarom je vaak gelijkaardige  personen of omstandigheden tegenkomt?  Familie-opstellingen tonen de diepere oorzaak hiervan op een heldere wijze. Vanuit dit nieuwe inzicht , kan een nieuwe wending ontstaan in het dagelijkse leven.

Deze avond doen we opstellingen vanuit de vragen van de deelnemers.

In principe kunnen alle onderwerpen in een opstelleng verduidelijkt worden: persoonlijke thema's, werksituaties, levensvragen...

Het is ook mogelijk om deel te nemen zonder eigen vraag. Het deelnemen geeft immers steeds een  nieuwe kijk op levenssituatues.

Wie deelneemt zonder eigen opstelling geeft 10 euro.

Graag vooraf aanmelden.

Meer info op  www.opstellingenlimburg.be

Deelname: € 40,00